Жуков Станіслав Федорович

Професор кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, 1964 р., спеціальність: Электрические станции, сети и системы; кваліфікація: инженер-электрик.
 Вчений ступінь Доктор технічних наук, спеціальність 05.14.02 -  Електричні станції, мережі і системи. Тема дисертації «Развитие научных основ, разработка методов и средств эксплуатации релейной защиты и автоматики электрических систем». 
 Вчене звання професор по кафедрі електротехніки та електрообладнання
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Сфери наукових інтересів Системи управління електротехнічними комплексами і системами. Сучасні методики підвищення кваліфікації фахівців енергетичної галузі 
 Викладає курси Теоретичні та експериментальні наукові дослідження; 
Релейний захист і автоматика;
 Електропостачання промислових підприємств
 Посилання на профілі 
 Найбільш вагомі публікації 1.     Підвищення надійності функціонування птк АСУ ТП енергоблоку електростанції в аварійних режимах на основі алгоритму виявлення недостовірної інформації. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. Р. 1192-1199

2. Адаптивная системауправления электротехническим комплексом. Вісник НТУ «ХПІ», 2017. №31(1253). С. 35 – 39.

3. Автоматизация решения уравнений баланса при задании компонентного состава агломерата. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». 2014. №1(16). С. 59 – 62.

4. Применение метода площадей для идентификации параметров комплекса весового дозирования шихтовых материалов. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». 2013. №2(15). С. 107 – 110.