Чернюк Артем Михайлович

+38 066 184 3000

 Завідувач кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2000 р.
Спеціальність "Професійне навчання. Електроенергетика",
 інженер -педагог-дослідник
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, спеціальність 05.14.02 -  Електричні станції, мережі і системи. Тема дисертації "Определение электрофизических параметров заземляющих устройств передвижных электроустановок  в песчаных грунтах"
 Вчене звання доцент по кафедрі автоматизації енергетичних процесів
Сертифікати, підвищення кваліфікації V Join International Week of TTK University of Applied Sciences, Tallinn Health Care College and Estonian Academy of Security Sciences from 05 - 09 November 2018, № 7-3/1140
 Сфери наукових інтересів Електрофізичні процеси в неоднорідних грунтах, інтеграція альтернативних джерел живлення до єдиної енергосистеми, розвиток технічної творчості студентів
Викладає курсиЕлектричні машини і апарати
Електрична частина станцій і підстанцій
Релейний захист і автоматика
Електричні системи і мережі
Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?user=mLcAJOAAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0003-2046-8754
Найбільш вагомі публікації 1. Анализ и оптимизация состава оборудования малых ГЭС для автономного энергоснабжения военных объектов и инфраструктуры / А. М. Чернюк // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. - 2015. - Вип. 4. - С. 124-128. - Библиогр.: 4 назв. - рус.
2. 
Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів у галузі енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту : монографія / Г. І. Канюк, Т. М. Пугачова, І. П. Чепурко, А. М. Чернюк, Л. М. Омельченко, В. Ф. Без'язичний. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 189 c. - Бібліогр.: с. 183-189 - укp.
3. 
Розробка спрощеної схеми регулювання пуско-зупинюючих пристроїв малих та мікро ГЕС / А. М. Чернюк // Системи оброб. інформації. - 2015. - Вип. 10. - С. 261-265. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.
4. 
Розробка методу розрахунку опору електролітичного заземлення / П. Ф. Буданов, А. М. Чернюк // Системи озброєння і військ. техніка. - 2012. - № 3. - С. 121-125. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
5. 
Дослідження фрактальних властивостей перколяційної моделі провідності процесу електролітичного заземлення / П. Ф. Буданов, А. М. Чернюк // Системи озброєння і військ. техніка. - 2012. - № 4. - С. 76-81. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Адміністративна роботазаступник декана факультету енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів


ДОСЯГНЕННЯ


тел. +380(66) 1843000

e-mail: archer.uipa@gmail.com