Васюченко Павло Вікторович

+38 050 879 42 32 

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2002 р., спеціальність: «Професійне навчання. Електроенергетика», кваліфікація: інженер- педагог;Українська інженерно-педагогічна академія, 2008 р., Спеціальність "Управління навчальним закладом", кваліфікація: професіонал з управління навчальним закладом;Національний аерокосмічний униіверситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2018 р., спеціальність "Менеджмент. Управління проектами", кваліфікація: Фахівець з управління проектами та програмами.
Вчений ступінь Кандидат педагогічних наук; Спеціальність 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти;  Тема дисертації: "Формування професійної компетенції з електротехніки у майбутніх викладачів електроенергетичних дисциплін"
 Вчене звання доцент по кафедрі електроенергетики
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Сфери наукових інтересів Професійна компетенція фахівців інженерно-педагогічного напряму в галузі електроенергетики, підвищення ефективності функцюювання фотовольтаничних систем
 Викладає курси Техніка та електрофізика високих напруг; Перетворювальна техніка; 
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MM_IKroAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-4850-1288
 Найбільш вагомі публікації

1. Іmproving The Reliability Of Information-Control systems At Power Generation Facilities Based on The Fractal-Cluster Theоry. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2/9(82). – 2018. P. 4 – 12.

2. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters / P. Budanov, K. Brovko, A. Cherniuk, I. Pantielieieva, Yu. Oliynyk, N. Shmatko, P. Vasyuchenko // Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5 (95). P. 20-28.

3. Гулей О.Б., Васюченко П.В. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПАРОВИЙ КОТЕЛ» І НАВЧАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗНАК ЦІЄЇ МОДЕЛІ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук.пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. Д. В. Коваленко. – Харків, 2019. – № 64. – С 16 – 28.

4. Моделювання фізичних процесів роботи сонячних фотоелектричних батарей // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) № 2 2019 частина 2. – К.: ТНУ, 2019, – С. 42-47

5Особливості моделювання фізичних процесів роботи сонячних фотоелектричних батарей // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». Х.: ХНТУСГ, 2019, с. 61 - 63
 Адміністративна робота Відповідальний на кафедрі за профорієнтаційну роботу 

ДОСЯГНЕННЯ


тел: +380 (50) 879-42-32 

e-mail: pvasyuchenko@gmail.com