Тарасенко Анатолій Іванович

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Український заочний політехнічний інститут, 1976 рік. спеціальність "Автоматика і телемеханіка", кваліфікація: інженер-електрик
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, спеціальність 05.09.12 Електричні та напівпровідникові перетворювачі Тема дисертації «Импульсный преобразователь постоянного тока в системе электропитания вентильного двигателя»
 Вчене звання Доцент по кафедрі Електротехніки
 Сертифікати, підвищення кваліфікації International engineering educator “Ing.Paed.IGIP”, UA-059, 27.09.2007.
КПК ЦПКтаІПО ХНАДУ, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 782715, від 12.04.2018 р.
 Сфери наукових інтересів Актуальні питання теоретичної і загальної електротехніки. Професійно-орієнтований підхід до формування змісту навчання курсу електротехніки для підготовки інженерів-механіків
 Викладає курси Електричні методи та засоби вимірювань;
Теоретичні основи електротехніки;
Електромеханічні системи енергетичних об’єктів;
Електротехніка
 Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LdJLle8AAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0896-3587
 Найбільш вагомі публікації 1. Тарасенко А.І. Професійне-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання / М. І. Лазарєв, А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 58. – С. 27-35.
2. 
Тарасенко А.І. Узагальнена трискладова гібридна модель змісту навчання елементів електротехнічного обладнання / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 64. 
3. 
Tarasenko A. “General models formation of electrical devices”. Materialy XV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Strategiezne pytania swiatowej nauki - 2019”, 07-15 lutego 2019 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Volume 6, Przemysl: Nauka i studia 2019, р. 47-49.
4. 
Тарасенко А.И. Структурно-функциональный анализ системы профессиональных умений студентов в курсе электрических методов и средств измерений / А. И. Тарасенко, А.Н. Мосиенко// Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 62-68.
5. 
Тарасенко А.І. Абстракція в електротехніці і формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання. Materials of the XIII international scientific and practical conferenceModern European Science - 2018” June 30 – July 7, 2018, Sheffield. Volume 7, р. 87-89.
6. 
Тарасенко А.И. Профессионально ориентированный подход к формированию содержания курса электротехники для подготовки инженеров-механиков / Н. И. Лазарев, А. Н. Мосиенко, А. И. Тарасенко // Science and education a new dimension/ Pedagogy and Psychology, V(59), Issue: 134, 2017 Budapest, р. 30-33.
 Адміністративна робота 

Тел:

e-mail: