Тарасенко Анатолій Іванович

Доцент кафедри Фізики, електротехніки і електроенергетики
Освіта, кваліфікація Український заочний політехнічний інститут, 1976 рік.
спеціальність "Автоматика і телемеханіка", кваліфікація: інженер-електрик
Вчений ступіньКандидат технічних наук, спеціальність 05.09.12 Електричні та напівпровідникові перетворювачі. Тема дисертації «Импульсный преобразователь постоянного тока в системе электропитания вентильного двигателя»
Вчене званняДоцент по кафедрі Електротехніки
Сертифікати, підвищення кваліфікації

INTERNATIONAL REMOTE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL INTERSHIP on the topic: “MANAGEMENT OF THE TRANSFER OF EDUCATION TECHNOLOGIES IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES”. Czech Technical University (Prague, Czech Republic). Сертифікат ČRN № 12130, 25.02.2023

Сфери наукових інтересівАктуальні питання теоретичної і загальної електротехніки. Професійно орієнтований підхід до формування змісту навчання  електротехніки при підготовці фахівців електотехнічних та енергетичних спеціальностей.
Викладає курсиЕлектричні методи та засоби вимірювань;
Теоретичні основи електротехніки;
Електромеханічні системи енергетичних об’єктів;
Електротехніка
Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LdJLle8AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-0896-3587
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216880976
Найбільш вагомі публікації1. Тарасенко А.І. Професійне-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання / М. І. Лазарєв, А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 58. – С. 27-35.

2. Тарасенко А.І. Узагальнена трискладова гібридна модель змісту навчання елементів електротехнічного обладнання / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 64.- С. 81 - 91.

3. Tarasenko A. “General models formation of electrical devices”. Materialy XV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Strategiezne pytania swiatowej nauki - 2019”, 07-15 lutego 2019 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Volume 6, Przemysl: Nauka i studia 2019, р. 47-49.

4. NataliiaYeromina1, Sergey Petrov2, Anatolii Tarasenko3, Nataliia Antonenko4, Oleh Semenenko5, Oleh Pavlovskyi6, Maryna Sliusarenko7, Vadym Telehin8. The Use of Strong and Ordinal Scales during the Synthesis of Reference Images for Vehicle Correlation-Extreme. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. March - April 2020. Vol. 9, № 2, P. 2343-2349.

http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse218922020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/218922020

5. M. Lazariev, H. Mosiienko, A. Tarasenko and I. Soloshych, "Development of Complex Models of Elements of the System of Professionally-Oriented Content of Electrical Engineering Training", 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240802. https://ieeexplore.ieee.org/document/9240802

6. Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І., Бохонько Є.О. Цифрові інструменти для підвищення ефективності дистанційного навчання в умовах сьогодення. Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорноморський наук.-дослід. інст. ек. та іннов. – Вид. дім «Гельветика», Одеса, 2022. – Вип. 52., Т. 1. – С. 172  – 176.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/52/part_1/32.pdf

7. M. Lazariev, H. Mosiienko, A. Tarasenko, Creating training content on electrical engineering based on complex models. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy”. Praha, České republice. № 2(21) 2023. str. 89 - 98. https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-2(21)

8. Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. Формування моделей електротехнічних пристроїв при вивченні електротехніки. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : Матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Лімасол (Кіпр), 07 січня 2023 р.). – Видавнича група : Наукові перспективи, 2023. – С. 198 - 202. 

http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-28.pdf

9. Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І. Особливості формування інформаційної складової комплексних моделей електротехнічних пристроїв. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2023. Pp. 368-370. https://isg-konf.com/theoretical-aspects-of-education-development/ DOI: 10.46299/ISG.2023.1.3

Адміністративна робота 

Досягнення


Тел:

e-mail: