Пантєлєєва Ірина Вікторівна

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Харківській політехнічний інститут, 1978 р., спеціальність: «Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії», кваліфікація: інженер-електрик 
Вчений ступінь Кандидат технічних наук; 05.13.03 – Системи і процеси управління;  КН №013507 від 23.04.1997 р. Тема дисертації: «Ідентифікація параметрів сигналів у задачах управління автономними енергооб'єктами».
 Вчене звання доцент по кафедрі електроенергетики
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Викладає курси Перехідні процеси в електроенергетичних системах;
Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електричної енергії;
Електромагнітні перехідні процеси;
Електромеханічні перехідні процеси.
 Сфери наукових інтересів Електроенергетика, електричні станції: нові напрями у сфері схемних рішень для розподільчих пристроїв різних напруг; перехідні процеси в електроенергетичних системах
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=X9E2MvQAAAAJ

http://orcid.org/0000- 0003-2960-2358
 Найбільш вагомі публікації 1. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters / P. Budanov, K. Brovko, A. Cherniuk, I. Pantielieieva, Yu. Oliynyk, N. Shmatko, P. Vasyuchenko//Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5 (95). P. 20-28.

2. Cost-Effectiveness in Mathematical Modelling of the Power Unit Control. Eastern- European Journal of Enterprise Technologies, 6/3(102), 2019. P. 39-48.

3. Проблема координації рівнів струмів короткого замикання в енергосистемах. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Том 31(70), №1, 2020.  С. 34-39.

4. Стан розвитку автоматизованих систем управління в електричних мережах. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Том 29(68), №6, 2018.  С. 34-39.

5. Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих систем електричних станцій на основі вдосконалення фрактально-кластерної моделі. Монографія. Харків, 2019. 167 с.

ДОСЯГНЕННЯ


тел:

e-mail: