Олійник Юлія Сергіївна

+38 066 757 91 17


Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2004 р.
Спеціальність "Професійне навчання. Електроенергетика", кваліфікація:
 інженер - педагог - дослідник
Вчений ступінь Кандидат педагогічних наук, спец. 13.00.02 Теорія та методика навчання (технічні дисципліни); ДК №001836 від 22.12.2011 р.; Тема дисертації "Методика тестування знань з електромагнітних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків"
 Вчене звання -
Сертифікати, підвищення кваліфікації International Society for Engineering Pedagogy. Villach, 17 September 2019. Title of International Engineering educator.
 Сфери наукових інтересів Системи електропосьтачання промислових підприємств, якість електричної енергії, розробка системи тестування знань студентів з технічних дисциплін
Викладає курсиЕлектропостачання промислових підприємств
Аналіз та розрахунок режимів роботи енергетичних об'єктів 
Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3U1s1_cAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-5893-352X

https://www.researchgate.net/profile/Yuliya_Oliynyk
Найбільш вагомі публікації
 1.  Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters / P. Budanov, K. Brovko, A. Cherniuk, I. Pantielieieva, Yu. Oliynyk, N. Shmatko, P. Vasyuchenko // Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5 (95). P. 20-28.

2. Якість електричної енергії // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 2018. Вип. №196, Технічні науки «Проблеми енергозабезпеченя та енергозбереження в АПК України». - Харків – С. 113-115. 

3. Використання сонячних батарей у сучасних умовах//Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 29 (68) № 2 2018, Київ – С.220-223.

4. Наслідки відхилення показників якості електроенергії // International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical science” – Radom, Republic of Poland December 27-28, 2017. – P. 81-83.

5. Сучасні підходи у напрямку енергозбереження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2019. С. 58-60. 

6. The general trend of energy saving /International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions»: Conference proceedings, September 25–26, 2020. Praguep. 156-159.
Адміністративна роботаСекретар кафедри

ДОСЯГНЕННЯ


тел: +380(66)757-91-17

e-mail:yulya82vip@gmail.com