Мосієнко Ганна Миколаївна

Доцент кафедри Фізики, електротехніки і електроенергетики
Освіта, кваліфікація Українська інженерно-педагогічна академія, 1998 р. Спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», кваліфікація: інженер-механік.
Українська інженерно-педагогічна академія, 2012 р. «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Вчений ступіньКандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Тема дисертації "Проєктування професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей на основі комплексних моделей"
Вчене звання -
Сертифікати, підвищення кваліфікації International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem - Beijing) 

International certificate № 6047/January 20, 2022

Сфери наукових інтересівПрофесійно орієнтоване формування змісту навчання електротехніки та електротехнічних дисциплін
Викладає курсиТеоретичні основи електротехніки;
Електротехніка;
Електричні методи та засоби вимірювань;
Розрахунок параметрів енергооб'ектів.
Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1CsGcwoAAAAJ
https://orcid.org/0000-0001-5603-8380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?aut https://www.researchgate.net/profile/Hanna-Mosiienko-2 horId=57220193805
Найбільш вагомі публікації

1. Мосієнко Г.М. Професійне-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання / М. І. Лазарєв, А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 58. – С. 27-35.
2. Мосієнко Г.М. Абстракція в електротехніці і формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання. Materials of the XIII international scientific and practical conference “Modern European Science - 2018” June 30 – July 7, 2018, Sheffield. Volume 7, р. 87-89.
3. Мосієнко Г. М. Узагальнена трискладова гібридна модель змісту навчання елементів електротехнічного обладнання / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 64. - С. 81-91.
4. Mosiienko H. “General models formation of electrical devices”. Materialy XV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Strategiezne pytania swiatowej nauki - 2019”, 07-15 lutego 2019 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Volume 6, Przemysl: Nauka i studia 2019, р. 47-49.
5.  M. Lazariev, H. Mosiienko, A. Tarasenko and I. Soloshych, "Development of Complex Models of Elements of the System of Professionally-Oriented Content of Electrical Engineering Training," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240802. https://ieeexplore.ieee.org/document/9240802
6.  Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. Комплексна трискладова модель електротехнічних пристроїв. Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2021 : Materiály XVIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference (Praha, 22-30 listopadu 2021 r.). – Praha : Publishing House «Education and Science», 2021. – Volume 4. – S. 49 – 53.
7. Теоретичні та методичні засади проєктування професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки на основі комплексних моделей: монографія / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко – Харків : 2022. – 164 с.

8. Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І., Бохонько Є.О. Цифрові інструменти для підвищення ефективності дистанційного навчання в умовах сьогодення. Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорноморський наук.-дослід. інст. ек. та іннов. – Вид. дім «Гельветика», Одеса, 2022. – Вип. 52., Т. 1. – С. 172  – 176. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/52/part_1/32.pdf
9.  Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І. Особливості формування інформаційної складової комплексних моделей електротехнічних пристроїв. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2023. Pp. 368-370.
10. Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. Формування моделей електротехнічних пристроїв при вивченні електротехніки. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : Матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Лімасол (Кіпр), 07 січня 2023 р.). – Видавнича група : Наукові перспективи, 2023. – С. 198 - 202. http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-28.pdf
11. M. Lazariev, H. Mosiienko, A. Tarasenko, Creating training content on electrical engineering based on complex models. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazínVěda a perspektivy”. Praha, České republice. № 2(21) 2023. str. 89 - 98. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-2(21)

Адміністративна роботаЗаступник відповідального секретаря приймальної комісії

Досягнення


Тел:

e-mail: