Кирисов Ігор Геннадійович

+38 063 893 85 47

Старший викладач кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р., Спеціальність "Професійне навчання. Електроенергетика", кваліфікація: інженер –педагог.
Українська інженерно-педагогічна академія, 2008 р., Спеціальність "Управління навчальним закладом", кваліфікація: Професіонал з управління навчальним закладом
Вчений ступінь-
 Вчене звання -
 Сертифікати, підвищення кваліфікаціїНавчання в аспірантурі з 2018 року
 Сфери наукових інтересів Електричні станції, електричні мережі та системи, альтернативні  джерела енергії, інтеграція  альтернативних  джерел енергії до єдиної енергосистеми
 Викладає курси Електричні машини;
Електричні мережі та системи;
Електрична частина станцій та підстанцій;
Перетворювальна техніка електричних систем
 Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zKURsSIAAAAJ

 https://orcid.org/0000-0003-2228-9936
 Найбільш вагомі публікації
1. Особенности внедрения  мероприятий по снижению  потерь электрической  энергии на промышленных предприятиях  Украины / П.В. Васюченко, И.Г. Кирисов, А.М. Чернюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. -  Серія  технічні  науки Том 29 (68) №3 2018  С. 66-70.


2. Аналіз технологічних схем генерації електроенергії альтернативними джерелами енергії / А. М. Чернюк, І. Г. Кирисов, І. В Сук. О. М. Карлова І. О. Білоус // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія  технічні  науки. Том 30 (69) №4 2019. 

3. Особливості  технологічних схем генерації електроенергії альтернативними джерелами енергії // А. М. Чернюк, І. Г. Кирисов, Ю. О. Черевик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 66-68.

 Адміністративна робота Заступник декана з соціальних питань 2008-2019 рік

ДОСЯГНЕННЯ


Тел: +380(50)543-07-75

e-mail: kig1980@meta.ua