Буданов Павло Феофанович

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Ростовське вище військове командно-інженерне училище, 1981 р. Спеціальність «Автоматизовані системи управління та контролю»; кваліфікація: інженер з радіоелектроніки
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, спеціальність 20.02.14 - Озброєння та військова техніка. Тема дисертації «Розробка моделі та алгоритму автоматизованих систем управління потенційно небезпечними об`єктами»
 Вчене звання Доцент по кафедрі оперативного мистецтва
 Сертифікати, підвищення кваліфікації Центр інженерної педагогіки Української інженерно-педагогічної академії IGIP, свідоцтво № UA-194  від 29.09.2017 р.
 Сфери наукових інтересів Автоматизовані системи енергетичних об'єктів, системи захисту та оброки інформації, фрактально-кластерний аналіз
 Викладає курси Автоматизація виробничих процесів;
Мікропроцесорна техніка в електроенергетиці;
 Математичні методи та моделі;
Елементи систем автоматики;
Основи наукових досліджень;
АСУТП в електроенергетичних системах.
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DIzT6RwAAAAJ

https://orcid.org/0009-0000-4519-3879
 Найбільш вагомі публікації 1. Іmproving The Reliability Of Information-Control systems At Power Generation Facilities Based on The Fractal-Cluster Theоry. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2/9(82). – 2018. P. 4 – 12.

2. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 5(95). – P. 20–28.

3. Cost-effectiveness in mathematical modelling of the power unit control. Eastern-Europian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2019. – Issue 6/3 (102). – P. 39–48.

4. Моделювання предаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактально-кластерної теорії. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2019. – № 1(149). – С. 4–10.

5. Методика виявлення помилкових спрацьовувань у нештатних режимах функціонування енергооб`єкта. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 53–55.

6. Аналіз факторів безпеки при експлуатації тепловиділяючих елементів ядерного реактора атомної електростанції. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 50–52.

7. Практичні рекомендації щодо підвищення надійності та безпеки при експлуатації автономних пересувних електроустановок. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 196 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 110–112.

 Адміністративна робота Голова комісії з розробки методичних рекомендацій з виконання дипломних та курсових робіт

тел. 

e-mail: