Бровко Костянтин Юрійович

+38 050104 22 84

  

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2010 р., спеціальність: «Професійне навчання. Електроенергетика», кваліфікація: інженер-електрик, педагог, дослідник в галузі електроенергетики
Вчений ступінь Кандидат технічних наук; 05.14.02 – електричні станції мережі і системи; ДК №045527 від 12.12.17; Тема дисертації: «Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих систем електричних станцій на основі вдосконаленої фрактально-кластерної моделі».
 Вчене звання Доцент
Сертифікати, підвищення кваліфікації International Society for Engineering Pedagogy. Villach, 20 September 2018. Title of International Engineering educator.
 Сфери наукових інтересів Фрактально-кластерний аналіз інформаційного простору в системах управління електричних станцій та систем.
Викладає курси

Монтаж, експлуатація та діагностика електрообладнання;

Автономні та відновлювальні джерела електроенергії;

Енергетичне природовикористання.

Посилання на профілі

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=VrywcX8AAAAJ

http://orcid.org/0000- 0002-9669-9316

Найбільш вагомі публікації

1. Іmproving The Reliability Of Information-Control systems At Power Generation Facilities Based on The Fractal-Cluster Theоry. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2/9(82). – 2018. P. 4 – 12.

2. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 5(95). – P. 20–28.

3. Cost-effectiveness in mathematical modelling of the power unit control. Eastern-Europian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2019. – Issue 6/3 (102). – P. 39–48.

4. Моделювання предаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактально-кластерної теорії. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2019. – № 1(149). – С. 4–10.

5. Методика виявлення помилкових спрацьовувань у нештатних режимах функціонування енергооб`єкта. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 53–55.

6. Аналіз факторів безпеки при експлуатації тепловиділяючих елементів ядерного реактора атомної електростанції. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 50–52.

7. Практичні рекомендації щодо підвищення надійності та безпеки при експлуатації автономних пересувних електроустановок. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 196 «Проблеми енерго-забезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 110–112.

Адміністративна роботазаступник декана з виховної роботи факультету енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів


ДОСЯГНЕННЯ


Тел: +380(50)104-22-84

e-mail: brovkokonstantin@gmail.com