Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Електричні станції, мережі і системи" другий магістерський рівень

 Гарант освітньої програми

Кандидат технічних наук, доцент

Артем ЧЕРНЮК

+38 066 184 30 00

archer.uipa@gmail.com


Нормативні документи провадження освітньої програми

         Внутришній стандарт освіти

         Освітня програма

         Навчальний план


           

Силабуси дисциплін

Дисципліни за вибором

- Метеоенергетичні системи та комплекси

- Енерегетичний аудит промислових підприємств та побутово-комунального сектору

- Автоматизований моніторинг та діагностика обладнання АЕС

- Перехідні та нестаціонарні режими роботи енергосистем

- Сучасні проблеми атомної енергетики

- Адаптація об'єктів розподіленої генерації до єдиних енергосистем

- Контроль та облік параметрів процесу розподілу та споживання електроенергії

- Діагностування аварійних ознак енергооб'єктів

- Технічна децентралізація та демонополізація електроенергетичної галузі

- Системи розподіленої генерації

- Сучасні міжнародні енергетичні проєкти

- Енергетичні установки нетрадиційної та відновлюваної енергетики

- Енергетичні установки нетрадиційної та відновлюваної енергетики

- Віртуальні електростанції 

- Енергозабезпечення об'єктів індустрії 4.0

Опитування здобувачів освіти

Шановні здобувачі бакалаврської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчального року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ