Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Електричні станції, мережі і системи" другий магістерський рівень

 Гарант освітньої програми

Кандидат технічних наук, доцент

Артем ЧЕРНЮК

+38 066 184 30 00

archer.uipa@gmail.com


Нормативні документи провадження освітньої програми

         Внутришній стандарт освіти

         Освітня програма

         Навчальний план


           

Силабуси дисциплін

Дисципліни за вибором

- Метеоенергетичні системи та комплекси

- Енерегетичний аудит промислових підприємств та побутово-комунального сектору

- Автоматизований моніторинг та діагностика обладнання АЕС

- Перехідні та нестаціонарні режими роботи енергосистем

- Сучасні проблеми атомної енергетики

- Адаптація об'єктів розподіленої генерації до єдиних енергосистем

- Контроль та облік параметрів процесу розподілу та споживання електроенергії

- Діагностування аварійних ознак енергооб'єктів

- Технічна децентралізація та демонополізація електроенергетичної галузі

Системи розподіленої генерації

- Сучасні міжнародні енергетичні проєкти

Енергетичні установки нетрадиційної та відновлюваної енергетики

- Віртуальні електростанції 

- Енергозабезпечення об'єктів індустрії 4.0

Опитування здобувачів освіти

Шановні здобувачі магістерської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчального року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування випускників

Шановні випускники магістерської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування роботодавців

Шановні роботодавці випускників кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики!

Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування та висловити вашу думку з приводу змісту та якості підготовки наших випускників. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ