Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Електричні станції, мережі і системи" перший бакалаврський рівень

 

Гарант освітньої програми

Кандидат технічних наук, доцент

Костянтин БРОВКО

+38 050 104 22 84

brovkokonstantin@gmail.com

Нормативні документи провадження освітньої програми

        Стандарт вищої освіти

        Освітня програма

         Навчальний план


           

Силабуси дисциплін

Нормативні дисципліни

Іноземна мова

- Історичні та соціально-політичні студії

- Вища математика

- Технології особистісного зростання та навчання

- Фізика

- Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

- Теоретичні основи електротехніки

- Електротехніка

- Електротехнічні матеріали

- Українська мова (за професійним спрямуванням)

- Філософсько-українознавчі студії

- Електричні машини і апарати

- Електропривід та електротехнологічне обладнання

- Електрична частина станцій та підстанцій

-  Техніка високих напруг

- Теоретико-прикладні основи права

- Електропостачання

- Командоутворення й технології командної роботи

Автоматизація енергосистем та автоматизований електропривод

- Електричні мережі і системи та оперативна діяльність

Енергоефективність та новітні технології в електротехнічних та електроенергетичних системах

- Релейний захист і автоматика енергосистем

Дисципліни за вибором

- Вступ до фаху та виробниче навчання

- Виробниче навчання

- Сучасні концепції розвитку атомної енергетики

- Енергогенеруючі та енергозберігаючі системи

- Сучасні концепції розвитку розподілених енергосистем

- Сучасні концепції сталого розвитку енергетики

- Загальна та вікова психологія

- Самовиховання та саморегуляція особистості

- Соціалізація особистості

Відновлювальні джерела енергії

- Комплексне використання природних енергетичних ресурсів

- Іноземна мова професійно-ділового спілкування

- Ділова іноземна мова

Системи автоматизованного та комп'ютерного проектування

- Монтаж, ремонт і діагностика електрообладнання

- Перехідні процеси в енергосистемах

- Енергетичне природовикористання

- Перетворювальна техніка енергосистем 

-  Енергетичний менеджмент та енергоаудит

Основи технічної діагностики електрообладнання

- Системи заземлення та блисковкозахисту

- Системи заземлення та захист від перенапруг

Експлуатація та подовження ресурсу електрообладнання

Енергетичний потенціал природних ресурсів

Комплексні системи автоматизованого керування

Опитування здобувачів освіти

Шановні здобувачі бакалаврської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчальног року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування випускників

Шановні випускники бакалаврської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування роботодавців

Шановні роботодавці випускників кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики!

Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування та висловити вашу думку з приводу змісту та якості підготовки наших випускників. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ