Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Електричні станції, мережі і системи" перший бакалаврський рівень

 

Гарант освітньої програми

Кандидат технічних наук, доцент

Костянтин БРОВКО

+38 050 104 22 84

brovkokonstantin@gmail.com

Нормативні документи провадження освітньої програми

        Стандарт вищої освіти

        Освітня програма

         Навчальний план


           

Силабуси дисциплін

Нормативні дисципліни

- Іноземна мова

- Історичні та соціально-політичні студії

- Вища математика

- Технології особистісного зростання та навчання

-  Фізика

- Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

- Теоретичні основи електротехніки

- Електротехніка та енергетичне обладнання

- Монтаж та експлуатація електрообладнання енергосистем

- Українська мова (за професійним спрямуванням)

- Філософсько-українознавчі студії

- Розрахунок параметрів енергооб"єктів

- Електропривід та електротехнологічне обладнання

- Електрична частина станцій та підстанцій

-  Техніка високих напруг

- Теоретико-прикладні основи права

- Електропостачання

- Командоутворення й технології командної роботи

- Автоматизація енергосистем та автоматизований електропривод

- Електричні мережі і системи та оперативна діяльність

Енергоефективність та новітні технології в електротехнічних та електроенергетичних системах

- Релейний захист і автоматика енергосистем

Дисципліни за вибором

- Вступ до фаху та виробниче навчання

- Виробниче навчання

- Сучасні концепції розвитку атомної енергетики

- Сучасні концепції розвитку розподілених енергосистем

- Сучасні концепції сталого розвитку енергетики

- Загальна та вікова психологія

- Самовиховання та саморегуляція особистості

- Соціалізація особистості

- Діагностика, ремонт та подовження ресурсу енергоообладнання

- Системи комплексного моніторінгу та захисту в енергетичних мережах

- Сучасні засоби діагностики і захисту енергообладнання

- Іноземна мова професійно-ділового спілкування

- Ділова іноземна мова

- Системи автоматизованного та комп'ютерного проектування

- Монтаж, ремонт і діагностика електрообладнання

-

- Перехідні процеси в енергосистемах

-

-

- Енергетичне природовикористання

- Перетворювальна техніка енергосистем 

-

-

-  Енергетичний менеджмент та енергоаудит

-

-

- Системи заземлення та блисковкозахисту

- Системи заземлення та захист від перенапруг

Опитування здобувачів освіти

Шановні здобувачі бакалаврської освітньої програми "Електричні станції мережі і системи"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчальног року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ