Спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) 

Освітня програма "Професійна освіта (Енергетика)" молодший бакалавр

  

Гарант освітньої програми

Кандидат педагогічних наук

Ганна МОСІЄНКО

+38 066 150 92 81

mosienko@uipa.edu.ua


Нормативні документи провадження освітньої програми

         Стандарт освіти

         Освітня програма

         Навчальний план

           Сертифікат НАЗЯВО

Силабуси дисциплін

Нормативні дисципліни

ОК1 Українська мова за професіним спрямуванням

ОК2 Історичні та соціально-політичні студії

ОК3 Філософсько-українознавчі студії

ОК4 Іноземна мова

ОК5 Технології особистістного зростання та навчання

ОК6 Інформаційні та комунікаційні технології

ОК7 Педагогіка виробничого навчання

ОК8 Психологія виробничого навчання

ОК9 Основні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК10 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

ОК11 Фізика

ОК12 Електротехніка та енергетичне обладнання

ОК13 Монтаж та експлуатація електрообладнання енергосистем

ОК14 Розрахунок параметрів енергооб'єктів

ОК15 Вища математика

ОК16 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК17 Виробнича практика

ОК18 Виробничо-педагогічна практика

ОК19 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК20 Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК21 Фізичне виховання

Дисципліни за вибором

Іноземна мова

Основи енерго та ресурсозбереження

Основи ефективного використання енергії

Нетрадиційні енергоресурси

Виробниче навчання (Легка промисловість)

Виробниче навчання (Харчові технології)

Виробниче навчання (Електромонтаж та обслуговування електроустаткування)

Виробниче навчання (Контроль радіоелектронної апаратури і приладів)

Виробниче навчання (Зварювання)

Виробниче навчання (Механічна обробка)

Загальна та вікова психологія

Соціалізація особистості

Самовиховання та саморегуляція особистості

Діагностика, ремонт та подовження ресурсу енергообладання

Комп'ютерні технології та програмування

Технології та технологічне обладнання нафтогазової галузі

Газоперекачувальні агрегати компресорних станцій

ОПИТУВАННЯ

       Шановні здобувачі освітньої програми молодшого бакалавра "Професіна освіта (Енергетика)"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

       В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчальног року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування випускників

Шановні випускники освітньої програми молодшого бакалавра "Професійна освіта (Енергетика)"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування роботодавців

Шановні роботодавці випускників кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики!

Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування та висловити вашу думку з приводу змісту та якості підготовки наших випускників. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу, врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ