Спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

Освітня програма "Професійна освіта (Енергетика)"  магістр


Гарант освітньої програми

Кандидат педагогічних наук, доцент

Павло ВАСЮЧЕНКО


+38 050 879 42 32


pvasyuchenko@gmail.com

Нормативні документи провадження освітньої програми

         Стандарт освіти

         Освітня програма

         Навчальний план


Силабуси дисциплін

Нормативні дисципліни

ОК1 

Дисципліни за вибором


ОПИТУВАННЯ

       Шановні здобувачі бакалаврської освітньої програми "Професіна освіта (Енергетика)"! Просимо вас пройти невеличке онлайн опитування з приводу вашого навчання. Ваші відповіді та думки дуже важливі для нас тому, що вони дозволять поліпшити якість освітнього процесу та врахувати ваші побажання, та усунути наші недоліки.

       В канікулярний період просимо вас увійти за посиланням та відповісти на низку питань стосовно вашого навчання в осіньому семестрі 2022 - 2023 навчальног року

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ