На кафедрі провадиться освітній процес за пятьма освітніми програмами

1. ОП "Електричні станції мережі і системи" (спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) перший бакалаврський рівень

2. ОП "Електричні станції мережі і системи" (спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) другий магістерський рівень

3. ОП "Професійна освіта (Енергетика)" (спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)) початковий рівень молодщий бакалавр

4. ОП  "Професійна освіта (Енергетика)" (спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)) перший бакалаврський рівень

5.  ОП "Професійна освіта (Енергетика)" (спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)) другий магістерський рівень