Наукові школи та напрями наукової діяльності

Наукова діяльність кафедри «Фізики, електротехніки і електроенергетики» – це підготовка аспіратнів та докторантів, науково-дослідна робота над темами, написання монографій, наукових статей, які включені до науково-метричних баз Scopus, Web of Science та переліку фахових наукових видань, отримання охоронних документів та ін.

 ПІБ керівника Науковий ступінь   Наукове звання Посада
 
 Напрям наукових досліджень 
Чернюк 
Артем 
Михайлович
 к.т.н. доцент 
 завідувач
кафедри 
 Дослідження процесів інтеграції альтернативних
джерел живлення до єдиної енергосистеми та 
створення стійких систем генерації електричної 
енергії на основі відновлювальних джерел 
живлення.
Розвиток системи технічної творчості студентів.
 
Буданов
Павло 
Феофанович 
              к.т.н.
  доцент 
 доцент 
кафедри 
 Дослідження процесів підвищення та безпеки
електроенергетичних об`єктів на основі методів
та моделей з використанням апарату
фрактально - кластерної теорії.
Масич
Віталій 
Васильович
 д.пед.н. -
 доцент 
кафедри 
 Теоретичні і методичні засади формування 
продуктивно - творчої компетентності майбутніх 
інженерів - педагогів у процесі професійної 
підготовки.
Васюченко 
Павло
Вікторович   

к.пед.н.доцент
доцент
кафедри 
 Дослідження техніко - економічних параметрів 
фунаннкціонувя відновлювальних джерел енергії.
 Жуков
Станіслав
Федорович
д.т.н. професор 
професор 
кафедри 
Дослідження проблеми забезпечення надійності 
функціонування електроенергетичних систем 
методами технічної діагностики, релейного захисту
і автоматики.