Участь співробітників кафедри у роботі конференцій та семінарів.

     1. Міжнародна науково-практична конференція НТУ “ХПІ”: Проблемы энергосбережения и пути их решения. 23, 24 апреля 2014.

     2. XI International and Practice Conference “Science without borders –2015” Technical science.

     3. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень» Збірник наукових праць Київ 2015.

     4. XI Международная научно-техническая конференция «Проблемы энергосбережения и пути их решения». НТУ «ХПИ», Харьков, 2015.

     5. XХІІІ  Международная научно-практическая конференция«Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье», 2016.

     6. Дванадцята наукова конференція ХУПС імені Івана Кожедуба 13-14 квітня 2016 р., м. Харків.

     7. Science and Education LTD, XIII International Scientific and Practical Conference “Science without borders – 2017”, United Kingdom, Sheffield, 30 march-07 april 2017.

     8. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція 10-14 вересня 2017 р., м. Харків.

     9. Міжнародна науково-практична конференція: Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: Виклики для університетів наук про життя, Київ, 2018 : НУБіП України, 2018.

    10. Міжнародна науково-практична Інтернет  конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018.

    11. The 4th International Youth Conference ―Perspectives of Science and Education (August 23, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA. 2018.

    12. Advances of science: Proceedings of Articles the International Scientific Conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018

    13. V Join International Week Tallinn. (November 0509, 2018). Tallinn,Estonia.

    14. The 2nd International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (November 25-26, 2019) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019

    15.  Молодь і технічний прогрес в АПК : матеріали Міжнародної науково-практич-ної конференції (04 квітня 2019 р., м. Харків). – Харків: ХНТУСГ, 2019

    16.  ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електро енергетичних систем (EEES-2020)». Збірник наукових  праць. Харків: «Друкарня Мадрид», 2020 

    17.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 квітня 2021 року. – м. Одеса

    18.  XVІІ міжнародна наукова конференція ХНУПС ім. І. Коже¬дуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей, 14-15 квітня 2021 року. – Х.: ХНУПС, 2021