Науково-педагогічний персонал кафедри фізики, електротехніки і електроенергетики активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку електроенергетичної галузі, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

              Основними науковими напрямками кафедри є:

-         Використання чисельного моделювання для вдосконалення технологій електронно-променевого очищення димових газів ТЕС, під керівництвом доцента кафедри Моргунова В. В.;

-         Розробка теоретичних і методичних засад для формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки, під керівництвом доцента кафедри Масича В. В .;

-         Впровадження інформаційних технологій в електроенергетичній галузі для підвищення надійності роботи електроенергетичного обладнання та інноваційних методів заземлення на основі використання фрактально-кластерної теорії під керівництвом доцента кафедри Буданова П. Ф.;

-         Ефективність використання альтернативних джерел електроенергії під керівництвом доцента кафедри Олійник Ю. С.

          Ведеться активна наукова діяльність на міжнародному рівні доцентом кафедри Моргуновим В. В., і в результаті спільної співпраці отримано міжнародний грант.

         Молоді вчені доценти кафедри Олійник Ю. С. та Васюченко П. В. у своїй науковій роботі орієнтуються на найновіші теоретичні та методичні засади у навчанні майбутніх інженерів-педагогів з впровадженням сучасних наукових методів тестування знань з дисциплін електроенергетичного профілю.

        Значна увага на кафедрі приділяється підготовці наукових кадрів за напрямками спеціальності кафедри. За останні роки, на кафедрі захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи доцент Чернюк А. М. (2014 р.) та старший викладач Бровко К. Ю. (2017 р.).