Перелік екземенаційних питань

Варіанти білетів

Відповіді надсилати сюда

kirisovuipa1980@gmail.com

Відповідь на екзаменаційний білет №__ 

атестаційного держаного іспиту зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні станції мережі і системи")

студента групи ДЕА Е22мг 

Прізвище Ім'я По батькові