АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ БАКАЛАВРУ

1. Захист відбувається для студентів які у визначений термін надали свої дипломні проекти на перевірку та рецензування та які успішно пройшли перевірку керівником проекту, пройшли нормоконтроль, отримали позитивну рецензію та пройшли перевірку на відсутність академічного плагіату, а автори робіт  отримали допуск за інформацією деканату, що підтверджує відсутність академічних заборгованостей та заборгованості по сплаті за освітню послугу.

2. Автори дипломних проектів мають змогу захищати їх як очно так і дистанційно. За для дотримання карантинних санітарних та протиепідеміологічних заходів у разі очного захисту передбачено захист проводити з розбіжністю в часі  та відповідно графіку. Згідно графіку студенти або з'являються очно в аудиторії 110/1 або виходять на зв'язок за посиланням   https://meet.google.com/guv-qgij-giq

3. ДЕК приймає захист та сповіщає результати захисту після його закінчення на сайті кафедри


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .