Навчальний план спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма "Електричні станції мережі і системи"
БАКАЛАВР

Дисципліна  Загальний обсяг, год Обсяг аудиторного навантаження, год Підсумковий контроль Нормативна/Вибіркова семестр
Іноземна мова 480 224 зал, екз нормативна  1…8
Фізичне виховання   378 зал нормативна  1…7
Виробниче навчання 270 90 зал нормативна  1…4
Вступ до фаху (с) 90 30 зал нормативна 1
Історичні та соціально-правові засади українського суспільства 180 90 екз нормативна 1
Вища математика 180 90 екз нормативна 1
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 210 70 екз нормативна 1
Виробнича практика 270 0 зал нормативна 2
 Інформаційні технології та оброблення інформації 180 90 екз нормативна 2
Основи енерго- та ресурсозбереження 180 60 екз вибіркова 2
Фізика (с) 150 50 екз нормативна 2
Виробнича практика  135 0   нормативна 3
Загальна та вікова психологія 180 90 екз вибіркова 3
Комп'ютері технології та програмування 180 60 екз вибіркова 3
Електротехніка, вимірювання та метрологічне забезпечення (с) 240 80 зал+екз нормативна 3
Виробнича практика 135 0 зал нормативна 4
Електричні машини і апарати (с) 180 60 екз+КП нормативна 4
Електроніка та мікропроцесорна техніка 270 90 екз нормативна 4
Українознавчі студії 180 90 екз нормативна 4
Технологічна практика 135 0   нормативна 5
Техніка високих напруг (с) 180 60 екз нормативна 5
Електрична частина станцій і підстанцій (с) 240 80 зал+екз нормативна 5
Монтаж, ремонт і діагностика електрообладнання (с) 180 60 екз вибіркова 5
Системи автоматизованого та компютерного проектування (с) 120 40 екз вибіркова 5
Технологічна практика 135   зал нормативна 6
Електропостачання (с) 270 90 зал+екз+КП нормативна 6
Перехідні процеси в енергосистемах (с) 180 60 зал вибіркова 6
Робота в команді 90 45 екз нормативна 6
Філософські знання та теорія права 180 90 екз нормативна 6
Технологічна практика 135 0 зал нормативна 7
Автоматизація енергосистем та автоматизований електропривод (с) 180 60 екз нормативна 7
Електричниі мережі і системи та оперативна діяльність (с) 180 60 екз+КП нормативна 7
Енергетичне природокористування (с) 180 60 екз вибіркова 7
Перетворювальна техніка енергосистем (с) 180 60 екз вибіркова 7
Переддипломна практика 135 0 зал  нормативна 8
Основи галузевого менеджменту 180 90 екз вибіркова 8
Енергоефективність та новітні технології в електротехнічних та електроенергетичних системах (с) 90 30 екз нормативна 8
Релейний захист та автоматизація енергосистем (с) 225 76 зал+екз нормативна 8
Системи заземлення та блисковкозахисту (с) 180 60 екз вибіркова 8
Дипломне проектування 180 0 зал нормативна 8


Примітки:  

1 -  Примітка (с) вказує на те, що дисципліна викладається викладачами кафедри та має відпоівдний сілабус з яким можна ознайомитись за посиланням

2 - Вибіркові дисципліни наведені довільно. Вибір дисциплін здійснюється студентом самостійно з відповідного переліка вибіркових дисциплін


Навчальний план спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма "Електричні станції мережі і системи"
МАГІСТР


 .