Спеціальності кафедри

На даний момент на кафедрі фізики, електротехніки та електроенергетики здійснюється підготовка студентів :

Спеціальність:  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма : Електричні станції, мережі та системи 

Спеціальність015.08 Професійна освіта (Енергетика)
Освітня програма : Професійна освіта (Енергетика)

Спеціальність : 015.07 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка )
Освітня програма : Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка )


по кваліфіційним рівням бакалавра та магістра на денній та заочній формах навчання.Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .