Спеціальності кафедри

На даний момент на кафедрі фізики, електротехніки та електроенергетики здійснюється підготовка студентів :

Спеціальність:  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма : Електричні станції, мережі та системи 

Спеціальність015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)
Освітня програма : Професійна освіта (Енергетика)по кваліфікаційним рівням молодшого бакалавра, бакалавра та магістра на денній та заочній формах навчання. .