Жуков Станіслав Федорович

Професор кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, 1964 р., спеціальність: Электрические станции, сети и системы$ кваліфікація: инженер-электрик.
 Вчений ступінь Доктор технічних наук, спеціальність 05.14.02 -  Електричні станції, мережі і системи. Тема дисертації «Развитие научных основ, разработка методов и средств эксплуатации релейной защиты и автоматики электрических систем». 
 Вчене звання професор по кафедрі електротехніки та електрообладнання
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Сфери наукових інтересів Системи управління електротехнічними комплексами і системами. Сучасні методики підвищення кваліфікації фахівців енергетичної галузі 
 Викладає курси Теоретичні та експериментальні наукові дослідження; 
Релейний захист і автоматика;
 Електропостачання промислових підприємств
 Посилання на профілі 
 Найбільш вагомі публікації 1. Алгоритм управления объектом с компенсацией транспортного запаздывания. Технічна електродинаміка. 2012. №3. С. 23 – 24.
2. Организация диагностирования современных систем защиты и автоматизации. Вестник Приазовского государственного технического университета. Вып 9. С. 221-224.
3. Адаптивная системауправления электротехническим комплексом. Вісник НТУ «ХПІ», 2017. №31(1253). С. 35 – 39.
4. Автоматизация решения уравнений баланса при задании компонентного состава агломерата. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». 2014. №1(16). С. 59 – 62.
5. Применение метода площадей для идентификации параметров комплекса весового дозирования шихтовых материалов. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». 2013. №2(15). С. 107 – 110.
 Адміністративна робота 


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .