Петров Сергій Валерійович

Перший проректор, доцент кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація
Київський військовий інститут управління та зв'язку, 1994 р., спеціальність «Автоматизовані системи управління», кваліфікація «Інженер електронної техніки»
 Вчений ступінь Кандидат технічних наук, 20.02.12  - Військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Тема дисертації «Планування застосування засобів управління …»
 Вчене звання доцент по кафедрі теоретичної та загальної електротехніки
Сертифікати, підвищення кваліфікації «Комплекс віртуальних лабораторних робіт з навчальної дисципліни Електротехніка», ХНАДУ, 2016; «Роль педагогічного менеджменту в управлінні освітнім процесом у ВНЗ», УІПА, 2017
 Сфери наукових інтересівАвтоматизовані системи управління процесами та об’єктами
 Викладає курси Електротехніка;
Концепції сучасного природознавства
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2J2kDm0AAAAJ&view_op=
list_works&gmla=AJsN-F6lkkhlXQDwEwc3v8dfjf9xTW_5Q6rTjX6uzAIvudL2TAB
gOjMk7oBpsP0arZgxoz1CpeoItZH9c-L-3MB5pBFbbYbWAnGDaWIj5KW0zHqNID7QM2w
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8933-9649
 Найбільш вагомі публікації 1. Електронні пристрої в поліграфії: навчальний посібник / Бакуменко В.М., Латинін Ю.М., Петров С.В. – Х.: Видавництво «Точка», 2011. – 144 с. (Рекомендовано МОНУ як навчальний посібник для студентів внз напряму підготовки «Професійна освіта». Лист № 1/11-10616 від 17.11.2010 р.)

2. Електротехніка та електроніка Ч. 2. Електричні машини та основи електроніки. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Латинін Ю.М., Петров С.В. - Х.: УІПА, 2012. – 280 с. (Рекомендовано МОНУ як навчальний посібник для студентів внз. Лист № 1/11-1306 від 01.02.2012 р.).

3. А. Sotnikov, S. Petrov, V. Tarshyn, N. Yeromina, N. Antonenko. A method for localizing a reference object in a current image with several bright objects / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. №3/9 (87) 2017. P. 68-74.

4. N. Yeromina, S. Petrov, A. Tantsiura, M. Yasechko, V. Larin. Formation of reference images and decision function in radiometric correlation-extremal navigation system / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. № 4/9 (94) 2018. P. 27-35
 Адміністративна робота Перший проректор Української інженерно-педагогічної академії

Тел:

e-mail:

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .