Пантєлєєва Ірина Вікторівна

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Харківській політехнічний інститут, 1978 р., спеціальність: «Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії», кваліфікація: інженер-електрик 
Вчений ступінь Кандидат технічних наук; 05.13.03 – Системи і процеси управління;  КН №013507 від 23.04.1997 р. Тема дисертації: «Ідентифікація параметрів сигналів у задачах управління автономними енергооб'єктами».
 Вчене звання доцент по кафедрі електроенергетики
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Викладає курси Перехідні процеси в електроенергетичних системах;
Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електричної енергії;
Електромагнітні перехідні процеси;
Електромеханічні перехідні процеси.
 Сфери наукових інтересів Електроенергетика, електричні станції: нові напрями у сфері схемних рішень для розподільчих пристроїв різних напруг; перехідні процеси в електроенергетичних системах
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=X9E2MvQAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5893-352X
 Найбільш вагомі публікації 1. Budanov P. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters / P. Budanov, K. Brovko, A. Cherniuk, I. Pantielieieva, Yu. Oliynyk, N. Shmatko, P. Vasyuchenko // Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5 (95). P. 20-28.
2. Пантелеева И.В. Состояние развития энергетики на основе биотехнологий. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». – Том 29(68). - № 1. – 2018. - С. 85-90.
3. Пантєлєєва І.В. Біопаливо як альтернативне джерело енергії ХХVІ Міжнародна НПК «Інформаційні технології: наука, технологія, освіта, здоров’я». (MicroCAD – 2018) . – 16-18 травня 2018. – С. 164.
4. Пантєлєєва І.В. Реалізація задач розрахунків та аналізу техніко-економічних показників теплових електричних станцій // Енергетика та електротехніка. Наукові праці ВНТУ. – 2017. - № 4. – 6 с.
5. Пантєлєєва І.В. Організація та технічні заходи з енергозбереження / І.В. Пантєлєєва // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Вип. 4 (49). – 2016.- С. 125-127.
6. Пантелеева И.В. Принципы энергосбережения в агропромышленном комплексе / И.В. Пантелеева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Харків, 2016. – Вип. 176. – С. 89-90.
7. Пантєлєєва І.В. Сучасний стан економічного розвитку мікроГЕС у світі / І.В. Пантєлєєва, Н.М. Шматько // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Економічні науки. - № 48(1220). – 2016. - С. 42-45.
 Адміністративна робота 

тел:

e-mail:

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .