Олійник Юлія Сергіївна


Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2004 р.
Спеціальність "Професійне навчання. Електроенергетика", кваліфікація:
 інженер -педагог-дослідник
Вчений ступінь Кандидат педагогічних наук, спец. 13.00.02 Теорія та методика навчання (технічні дисципліни); ДК №001836 від 22.12.2011 р.; Тема дисертації "Методика тестування знань з електромагнітних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків"
 Вчене звання -
Сертифікати, підвищення кваліфікації
 Сфери наукових інтересів Системи електропосьтачання промислових підприємств, якість електричної енергії, розробка системи тестування знань студентів з технічних дисциплін
Викладає курсиЕлектропостачання промислових підприємств
Аналіз та розрахунок режимів роботи енергетичних об'єктів 
Посилання на профілі ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5893-352X
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=3U1s1_cAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Yuliya_Oliynyk
Найбільш вагомі публікації 1.  Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters / P. Budanov, K. Brovko, A. Cherniuk, I. Pantielieieva, Yu. Oliynyk, N. Shmatko, P. Vasyuchenko // Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5 (95). P. 20-28.
2. 
Олійник Ю.С. Якість електричної енергії// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 2018. Вип. №196, Технічні науки «Проблеми енергозабезпеченя та енергозбереження в АПК України». - Харків – С. 113-115. ISSN 5-7987-0176Х.
3. 
Олійник Ю.С. Аналіз та впровадження АСКОЕ на підприємствах //Системи обробки і інформації: зб. наук. праць, 2016. Вип. 3(140), Харків,— с. 213-216. ISSN 1681-7710.
4. 
Олійник Ю.С. Використання сонячних батарей у сучасних умовах//Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 29 (68) № 2 2018, Київ – С.220-223.
5. 
Олійник Ю.С. Наслідки відхилення показників якості електроенергії//International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical science” – Radom, Republic of Poland December 27-28, 2017. – P. 81-83.
6. 
Олійник Ю.С. Аналіз та впровадження автоматизованих  систем контролю та обліку електроенергії//Аcademic society of Michal Baludansky MODERN SCIENTIFIC RESEARCHES AND DEVELOPMENTS: THEORETICAL VALUE AND PRACTICAL RESULTS – 2016: materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 March 2016). – K.: LLC “NVP“ Interservice“, 2016. – 99 p
Адміністративна роботаСекретар кафедри

тел: +380(66)757-91-17

e-mail:yulya82vip@gmail.com

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .