Мосієнко Ганна Миколаївна

Старший викладач кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 1998 р. Спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», кваліфікація: інженер-механік.
Українська інженерно-педагогічна академія, 2012 р. «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Вчений ступінь-
 Вчене звання -
 Сертифікати, підвищення кваліфікації International engineering educator “Ing.Paed.IGIP”, UA-198, 29.09.2017.
КПК ЦПКтаІПО ХНАДУ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 782715 від 12.04.2018 р. 
 Сфери наукових інтересів Професійно-орієнтований підхід до формування змісту навчання курсу електротехніки для підготовки інженерів-механіків
 Викладає курси Електричні методи та засоби вимірювань;
Теоретичні основи електротехніки;
Електротехніка
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iysok7kAAAAJ

http://https://orcid.org/0000-0001-5603-8380
 Найбільш вагомі публікації 1. Мосієнко Г.М. Професійне-орієнтоване формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання / М. І. Лазарєв, А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 58. – С. 27-35.
2. Мосієнко Г. М. Узагальнена трискладова гібридна модель змісту навчання елементів електротехнічного обладнання / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 64.
3. Mosiienko H. “General models formation of electrical devices”. Materialy XV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Strategiezne pytania swiatowej nauki - 2019”, 07-15 lutego 2019 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Volume 6, Przemysl: Nauka i studia 2019, р. 47-49.
4. Мосиенко А.Н. Структурно-функциональный анализ системы профессиональных умений студентов в курсе электрических методов и средств измерений / А. И. Тарасенко, А.Н. Мосиенко// Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 62-68.
5. Мосієнко Г.М. Абстракція в електротехніці і формування моделей електротехнічних пристроїв промислового обладнання. Materials of the XIII international scientific and practical conference “Modern European Science - 2018” June 30 – July 7, 2018, Sheffield. Volume 7, р. 87-89.
6. Мосиенко А.Н. Профессионально ориентированный подход к формированию содержания курса электротехники для подготовки инженеров-механиков / Н. И. Лазарев, А. Н. Мосиенко, А. И. Тарасенко // Science and education a new dimension/ Pedagogy and Psychology, V(59), Issue: 134, 2017 Budapest, р. 30-33.
 Адміністративна робота Заступник відповідального секретаря приймальної комісії

Тел:

e-mail:

 .