Кирисов Ігор Геннадійович

Старший викладач кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р., Спеціальність "Професійне навчання. Електроенергетика", кваліфікація: інженер –педагог.
Українська інженерно-педагогічна академія, 2008 р., Спеціальність "Управління навчальним закладом", кваліфікація: Професіонал з управління навчальним закладом
Вчений ступінь-
 Вчене звання -
 Сертифікати, підвищення кваліфікації 
 Сфери наукових інтересів Електричні станції, електричні мережі та системи, альтернативні  джерела енергії, інтеграція  альтернативних  джерел енергії до єдиної енергосистеми
 Викладає курси Електричні машини;
Електричні мережі та системи;
Електрична частина станцій та підстанцій;
Перетворювальна техніка електричних систем
 Посилання на профіліhttps://scholar.google.com/citations?user=zKURsSIAAAAJ&hl=ru
 ORCID: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2228-9936
 Найбільш вагомі публікації
 1. Минимизация потерь в силовых трансформаторах при изменении режима нагрузки  / И.Г. Кирисов, Т.И. Овчаренко //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. - Харьков: ООО "Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО", 2014. - N 6. - С. 49-56.
2. Особенности применения статических тиристорных источников реактивной мощности при специфических нагрузках  / И.Г. Кирисов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. - Харьков: ООО "Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО", 2015. - N 5. - С. 28-33.
3. Сокращение  технологического  расхода  электроэнергии  в  элементах системы электроснабжения / И. Г. Кирисов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. - Харьков: ООО "Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО", 2015. - N 6. - С. 29-33.
4. Особенности применения энергосберегающих технологий при эксплуатации ДСП печей / И. Г. Кирисов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. - Харьков: ООО "Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО", 2015. - № 11. - С. 32-37.
5. Анализ влияния низкого качества электрической энергии на технические  показатели  промышленных потребителей / И. Г. Кирисов //
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. - Харьков: ООО "Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО", 2015. - № 12. - С. 14-19.
6. Особенности внедрения  мероприятий по снижению  потерь электрической  энергии на промышленных предприятиях  Украины/ П.В. Васюченко, И.Г. Кирисов, А.М. Чернюк //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. -  Серія  технічні  науки Том 29(68)№3 2018  С. 66-70.
7. Аналіз технологічних схем генерації електроенергії альтернативними джерелами енергії/А.М. Чернюк, І.Г. Кирисов, І.В Сук. О.М. Карлова І.О. Білоус //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія  технічні  науки. Том 30 (69) №4 2019. 
 Адміністративна робота Заступник декана з соціальних питань 2008-2019 рік

Тел: +380(50)543-07-75

e-mail: kig1980@meta.ua

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .