Буданов Павло Феофанович

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Ростовське вище військове командно-інженерне училище, 1981 р. Спеціальність «Автоматизовані системи управління та контролю»; кваліфікація: інженер з радіоелектроніки
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, спеціальність 20.02.14 - Озброєння та військова техніка. Тема дисертації «Розробка моделі та алгоритму автоматизованих систем управління потенційно небезпечними об`єктами»
 Вчене звання Доцент по кафедрі оперативного мистецтва
 Сертифікати, підвищення кваліфікації Центр інженерної педагогіки Української інженерно-педагогічної академії IGIP, свідоцтво № UA-194  від 29.09.2017 р.
 Сфери наукових інтересів Автоматизовані системи енергетичних об'єктів, системи захисту та оброки інформації, фрактально-кластерний аналіз
 Викладає курси Автоматизація виробничих процесів;
Мікропроцесорна техніка в електроенергетиці;
 Математичні методи та моделі;
Елементи систем автоматики;
Основи наукових досліджень;
АСУТП в електроенергетичних системах.
 Посилання на профілі https://scholar.google.com.ua/citations?user=VrywcX8AAAAJ&hl=ru
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-9669-9316
 Найбільш вагомі публікації 1.  Improving The Reliability Of Information-Control systems At Power Generation Facilities Based on The Fractal-Cluster Theоry. Eastern-Eruropian JournalofEnterpriseThechnologies. – 2/9 (82). – 2018. P. 4 – 12.
2. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method fo rcalculating theelectrolytic grounding electro desparameters. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 5/5(95). – 2018. P. 20 – 28.
3. Identification Of Emergency Regimes Of Power Equipment Based On The Application Of Dynamic Fractal-Cluster Model. Academy Of Sciences Of Higer Education Of Ukraine. Scientific And Information Bulletin. Ch. – №3 (101). – 2017. –P. 11–13.
4. Identification Of Emergency Regimes Of Powe Equipment Based On The Application Of Dynamic Fractal-Cluster Model. International Scientific Conference UNITECH 2017 Gabrovo: Proceedings (17-18 november 2017, Gabrovo). – Gabrovo, 2017. – V1. – P. 57-58.
5. Метод фрактально-кластерного аналізу для виявлення порушень в роботі електроенергетичного обладнання енергооб`єктів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 187 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С. 92-94.
6. Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих систем електричних станцій на основі вдосконаленої фрактально-кластерної моделі. Харків, ТОВ «Типографія Мадрид», 2019. – 168 с.
 Адміністративна робота Голова комісії з розробки методичних рекомендацій з виконання дипломних та курсових робіт

тел. 

e-mail: 

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .