Бровко Костянтин Юрійович

  

Доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики
Освіта, кваліфікація  Українська інженерно-педагогічна академія, 2010 р., спеціальність: «Професійне навчання. Електроенергетика», кваліфікація: інженер-електрик, педагог, дослідник в галузі електроенергетики
Вчений ступінь Кандидат технічних наук; 05.14.02 – електричні станції мережі і системи; ДК №045527 від 12.12.17; Тема дисертації: «Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих систем електричних станцій на основі вдосконаленої фрактально-кластерної моделі».
 Вчене звання -
Сертифікати, підвищення кваліфікації International Society for Engineering Pedagogy. Villach, 20 September 2018. Title of International Engineering educator.
 Сфери наукових інтересів Фрактально-кластерний аналіз інформаційного простору в системах управління електричних станцій та систем.
Викладає курси

Монтаж, експлуатація та діагностика електрообладнання;

Автономні та відновлювальні джерела електроенергії;

Енергетичне природовикористання.

Посилання на профілі

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VrywcX8AAAAJ&hl=ru 

ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-9669-9316

Найбільш вагомі публікації

1) Improving the reliability of Information-Control systems at power generation facilities Based on the Fractal-Cluster Theоry. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 2/9(82). – 2018. P. 4 – 12.

2) Improvement of Safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electro lytic grounding electro desparameters. Eastern-Eruropian Journal of Enterprise Thechnologies. – 5/5(95). – 2018. P. 20 – 28.

3) Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих систем електричних станцій на основі вдосконаленої фрактально-кластерної моделі. Харків, ТОВ «Типографія Мадрид», 2019. – 168 с.

4) Identification Of Emergency Regimes Of Power Equipment Based On The Application Of Dynamic Fractal-Cluster Model. Academy Of Sciences Of Higer Education Of Ukraine. Scientific And Information Bulletin. Ch. – №3 (101). – 2017. –P. 11–13.

5) Identification Of Emergency Regimes Of Power Equipment Based On The Application Of Dynamic Fractal-Cluster Model. International Scientific Conference UNITECH 2017 Gabrovo: Proceedings (17-18 November 2017, Gabrovo). – Gabrovo, 2017. – V1. – P. 57-58.

6) Підвищення надійності автоматизації управління енергооб'єктами у нештатних режимах функціонування на основі використання мікропроцесорних модулів. Наукові праці Вінницького національного технічного університету: електрон. наук. фахове вид. Вінниця. 2017. №1. С. 31–36.

7) Метод фрактально-кластерного аналізу для виявлення порушень в роботі електроенергетичного обладнання енергооб`єктів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 187 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С. 92-94. 
Адміністративна роботазаступник декана з виховної роботи факультету енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів


Тел: +380(50)104-22-84

e-mail: brovkokonstantin@gmail.com

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .