Науково–дослідна робота студентів та молодих учених.

Результати науково-дослідницької роботи студентів відображені в студентських наукових роботах, які займають призові місця у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за напрямками: «Електричні машини і апарати», «Електротехніка та електромеханіка», «Гірнича електротехніка та електромеханіка». Матеріали вказаних робіт опубліковані у фахових виданнях.

  ПІБ студента
 ПІБ наукового 
керівника 
ВНЗ  Місце     
 Чалий О.С.           доцент 
   Васюченко П.В.
 Дніпровський 
державний 

    технічний
   університет

 2 місце 

 Борисенко Є.С.доцент
 Чернюк А.М. 
 Дніпровський 
державний 

    технічний 
   університет

 3 місце 

 Калмиков В.О.доцент
  Чернюк А.М.  
 Приазовський 
державний 
технічний
університет
  3 місце 
 Середа К.О.          доцент
     Чернюк А.М. 
 Дніпровський 
державний 

    технічний 
   університет

  3 місце 
 Саприкін О.А.          доцент
     Чернюк А.М. 
 Кременчуцький
національний
унівситет імені 
М.Острогадського
  3 місце 
 Булатов А.О.
 доцент
     Чернюк А.М. 
 Криворізький 
національний 
університет
  3 місце 
 Бондаренко В.Ю.
 доцент
     Чернюк А.М. 
 Криворізький 
національний 
університет 
  3 місце 
     
        Під керівництвом Чернюка А. М. функціонує центр технічної реалізації освітніх проектів «Учтехніка». Діяльність центру спрямована на розробку та
виготовлення науково-навчальних лабораторій за усіма основними напрямками енергетичної галузі. В роботі центру приймають участь понад 15 студентів. За останні п`ять років було створено в металі дві комплексні навчально-дослідницькі лабораторії з «Основ енерго- та ресурсозбереження» та «Альтернативних та відновлювальних джерел живлення» на замовлення Української інженерно-педагогічної академії та Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова відповідно.


 .